Dopolední program:


07:15 - 08:30     příchod dětí do školky

08:30 - 09:00    přivítání dětí společnou básničkou    

                            doplněnou pohybovou aktivitou, 

                            komunikační kruh

09:00 - 09:15    dopolední svačinka

09:15 - 10:00     tematický program, výtvarná a hudební 

                            činnost

10:00 - 11:30      pobyt venku v přírodě

11:30 - 12:15       umývání, příprava na oběd, oběd

12:15 - 13:00      vyzvedávání dětí po obědě, příprava na 

                           odpočinek


Odpolední program:

13:00 - 14:30     odpočinek

14:45 - 15:15      odpolední svačinka

15:00 - 18:00     kroužky keramiky, angličtiny a tanečků, 

                           tematické činnosti, volná hra, pobyt venku, 

                           péče o zvířátka