Kromě klasického programu školky, jsou pro děti připravené odpolední kroužky. Je možné si zvolit který/které kroužky bude dítě navštěvovat.

Keramická dílnička

Děti se naučí, jak zacházet s keramickou hlínou, zvládnou různé modelářské techniky, zapojí svou fantazii a rozvíjí kreativitu. Práce s hlínou u dětí rozvíjí hrubou i jemnou motoriku.

Angličtina u Šmoulíků

(momentálně neprobíhá)

Děti se seznámí s angličtinou hravou formou, především pomocí básniček, písniček a obrázků. Každé dítě má svůj sešit, kde jsou uloženy pracovní listy ke každému týdennímu tématu. Je tedy možné se s dětmi podívat a zopakovat si, co se v kroužku dělo. 

Tanečky se Šmoulíkem

Tanečky jsou zaměřeny na aktivní propojení pohybu a hudby a rozvíjení citu pro rytmus. Děti se seznámí s písničkami z pohádek, jógou ale také protahováním, skákáním na balónu a cvičením.