Náš tým

Bc. Tereza Křipská

Vedoucí pečující osoba, manažerka dětské skupiny, lektorka výtvarných a hudebních aktivit 


Vzdělání 

- osmileté všeobecné gymnázium

- střední pedagogická škola,

    bakalářský titul z předškolní 

    a mimoškolní pedagogiky

- Kurz angličtiny v jazykové škole        Amigas

- absolvován 1 cyklus na ZUŠ ve hře

   na klavír a ve výtvarné výchově se     zaměřením na keramiku

- Kurz respektovat a být 

    respektován 

- Kurz jóga pro děti

- Kurz hygienického minima

- absolvování Kurzu pro

    poskytovatele služby péče o dítě v

    dětské skupině od MPSV


Zájmy

- sport, hudba, vaření, výtvarná            činnosti, pobyt v přírodě, zvířata


Co je jejím cílem

 "Jelikož jsem stála u zrodu dětské skupiny od samého začátku, je pro mě

Šmoulka druhým domovem. Mým cílem je vytvořit tady takové prostředí, aby se tak u nás cítily i děti."


Sabina Holleyová

Teta pečující o Vaše děti na plný úvazek, lektorka pohybových a přírodovědných aktivit  


Vzdělání

- Kurz Chůva pro děti do zahájení 

   povinné školní docházky 

- Kurz první pomoci

- Kurz angličtiny s rodilým

    mluvčím

- Kurz Asistent pedagoga, asistent     pedagoga v mateřské škole a

   práce s dětmi s ADHD

- Kurz hygienického minima

- absolvování Kurzu pro

    poskytovatele služby péče o dítě v

    dětské skupině od MPSV


Zájmy

- sport, příroda, hudba


Co je jejím cílem

 "Mým cílem je dětem předat hravou formou co nejvíce informací a

dovedností a zajistit ve školce takové prostředí, aby se zde děti cítily dobře a chodily do Šmoulky s radostí."


Monika Minářová

Teta pečující o Vaše děti 


Vzdělání

- Kurz pečující osoby o malé a     

    předškolní děti

- Kurz pracovníka v sociálních

    službách

- Kurz chůva pro děti do zahájení

   povinné školní docházky

- Kurz první pomoci

- Kurz Asistent pedagoga v

    mateřské škole

- Kurz hygienického minima

- Kurz respektovat a být

   respektován

- Péče o děti v Německu a Rakousku


Zájmy

- děti, zahrada, rodina, plavání, 

    přírodaCo je jejím cílem

"Mým cílem je, aby děti ve Šmoulce prožily spokojené a veselé dny svého dětství, bylo jim dobře a mohly dělat to, co potřebují a co je naplňuje." 

Táňa Dobešová

Teta pečující o Vaše děti na výpomoc


Vzdělání

Obchodní akademie

- nyní Masarykova univerzita - 

    pedagogická fakulta

- Kurz hygienického minima

- Kurz 1. pomoci

- Kurz Chůva pro děti v dětské

    skupině


Zájmy

- rodina, sport, procházky v 

   přírodě, pečení, čtení knih


                Co je jejím cílem

"Mým cílem je, aby s námi děti strávily hezký den a něco se od nás přiučily. Aby do Šmoulky chodily rády a těšily se sem." 

Petra Vinšová

Teta pečující o Vaše děti.

Vzdělání

- čtyřleté gymnázium

- Kurz chůva v dětské skupině

- Kurz první pomoci

- Kurz hygienického minima

- Kurz ZZA od Červeného kříže

- Kurz adaptačních a preventivních

    programů

- organizace letních dětských táborů

- zkušenost s péči o děti od 6 měsíců

   do 12 let

Zájmy

- příroda, botanika, a ekologie, turistika, dětské tábory, fantasy a sci-fi literatura, vyšívání, kreslení map

Co je jejím cílem

"Ve školce bych dětem chtěla poskytnout přívětivé a respektující prostředí k rozvíjení jejich zájmů a naplnění potřeb. S dětmi se snažím jednat přátelským a vysvětlujícím přístupem.."