Náš tým

Bc. Tereza Křipská

Vedoucí pečující osoba, manažerka dětské skupiny, lektorka výtvarných a hudebních aktivit 


Vzdělání 

- osmileté všeobecné gymnázium

- střední pedagogická škola, bakalářský     titul z předškolní a mimoškolní               pedagogiky

- Kurz angličtiny v jazykové škole               Amigas

- absolvován 1 cyklus na ZUŠ ve hře na       klavír a ve výtvarné výchově se                 zaměřením na keramiku

- Kurz respektovat a být respektován 

- Kurz jóga pro děti

- Kurz hygienického minima

- absolvování Kurzu pro poskytovatele       služby péče o dítě v dětské skupině od     MPSV


Zájmy

- sport, hudba, vaření, výtvarná                 činnosti, pobyt v přírodě, zvířata


Co je jejím cílem

 "Jelikož jsem stála u zrodu dětské skupiny od samého začátku, je pro mě

Šmoulka druhým domovem. Mým cílem je vytvořit tady takové prostředí, aby se tak u nás cítily i děti."


Sabina Holleyová

Teta pečující o Vaše děti na plný úvazek, lektorka pohybových a přírodovědných aktivit  


Vzdělání

- Kurz Chůva pro děti do zahájení               povinné školní docházky 

- Kurz první pomoci

- Kurz angličtiny s rodilým mluvčím

- Kurz Asistent pedagoga, asistent             pedagoga v mateřské škole a

   práce s dětmi s ADHD

- Kurz hygienického minima

- absolvování Kurzu pro poskytovatele       služby péče o dítě v dětské skupině od     MPSV


Zájmy

- sport, příroda, hudba


Co je jejím cílem

 "Mým cílem je dětem předat hravou formou co nejvíce informací a

dovedností a zajistit ve školce takové prostředí, aby se zde děti cítily dobře a chodily do Šmoulky s radostí."


Bc. Lucie Strouhalová

Teta pečující o Vaše děti na zkrácený úvazek, lektorka angličtiny


Vzdělání

- maturita z oboru pedagogické lyceum

- bakalářský titul z oboru ekonomika a       právo v podnikání

- bakalářské studium předškolní a             mimoškolní pedagogiky

- magisterské studium řízení lidských       zdrojů

- certifikát EFCELT z Anglického jazyka - kurz první pomoci

- absolvování přednášky Když si s ním       nevím rady

- Kurz hygienického minima

- absolvování Kurzu pro poskytovatele       služby péče o dítě v dětské skupině od     MPSV 


Zájmy

seberozvoj, cestování, turistika,               focení, cizí jazyky 


Co je jejím cílem

"Předat dětem co možná nejlepší základy pro další postup v životě, přece jenom jsou naše budoucnost."

Bc. Julie Juřicová

Teta pečující o Vaše děti na zkrácený úvazek, lektorka výtvarných aktivit a logopedie


Vzdělání

- osmileté všeobecné gymnázium

- bakalářský titul ze speciální                     pedagogiky (specializace logopedie,         surdopedie)

- studentka navazujícího                             magisterského oboru speciální                 pedagogika - komunikační techniky

- vedoucí na dětských táborech

- Kurz hygienického minima

- absolvování Kurzu pro poskytovatele       služby péče o dítě v dětské skupině od     MPSV


Zájmy

kreativní tvoření, logopedie, příroda,       hudba 


Co je jejím cílem

"Děti jsou pro mě zdrojem radosti a inspirace. 

Těším se na společné tvoření s dětmi, protože spokojenost dětí a jejich smích je pro mě tou největší motivací." 

Ing. Hana Šlampová

Teta pečující o Vaše děti na výpomoc, maminka chlapečka, který navštěvuje naši dětskou skupinu


Vzdělání

 - gymnázium Matyáše Lercha

- inženýrský titul ekonomické fakulty       Mendelovy univerzity

- Kurz chůva pro děti do zahájení               povinné školní docházky

- Kurz první pomoci

- Kurz hygienického minima 


Zájmy

- péče o rodinu, příroda, sport, knihy 


Co je jejím cílem

"Jelikož do dětské skupiny chodí také můj syn, snažím se o to, aby zde děti nacházely rodinné prostředí a cítily se tu dobře."