Náš tým

Bc. Tereza Křipská

Vedoucí pečující osoba, manažerka dětské skupiny, lektorka výtvarných a hudebních aktivit 


Vzdělání 

- osmileté všeobecné gymnázium

- střední pedagogická škola,

   bakalářský titul z předškolní 

   a mimoškolní pedagogiky

- Kurz angličtiny v jazykové škole           Amigas

- absolvován 1 cyklus na ZUŠ ve hře

   na klavír a ve výtvarné výchově se       zaměřením na keramiku

- Kurz respektovat a být respektován 

- Kurz jóga pro děti

- Kurz hygienického minima

- absolvování Kurzu pro

   poskytovatele služby péče o dítě v

   dětské skupině od     MPSV


Zájmy

- sport, hudba, vaření, výtvarná               činnosti, pobyt v přírodě, zvířata


Co je jejím cílem

 "Jelikož jsem stála u zrodu dětské skupiny od samého začátku, je pro mě

Šmoulka druhým domovem. Mým cílem je vytvořit tady takové prostředí, aby se tak u nás cítily i děti."


Sabina Holleyová

Teta pečující o Vaše děti na plný úvazek, lektorka pohybových a přírodovědných aktivit  


Vzdělání

- Kurz Chůva pro děti do zahájení 

   povinné školní docházky 

- Kurz první pomoci

- Kurz angličtiny s rodilým mluvčím

- Kurz Asistent pedagoga, asistent           pedagoga v mateřské škole a

   práce s dětmi s ADHD

- Kurz hygienického minima

- absolvování Kurzu pro

   poskytovatele služby péče o dítě v

   dětské skupině od MPSV


Zájmy

- sport, příroda, hudba


Co je jejím cílem

 "Mým cílem je dětem předat hravou formou co nejvíce informací a

dovedností a zajistit ve školce takové prostředí, aby se zde děti cítily dobře a chodily do Šmoulky s radostí."


Bc. Lucie Strouhalová

Teta pečující o Vaše děti na zkrácený úvazek, lektorka angličtiny


Vzdělání

- maturita z oboru pedagogické

   lyceum

- bakalářský titul z oboru ekonomika

   a  právo v podnikání

- bakalářské studium předškolní a           mimoškolní pedagogiky

- magisterské studium řízení lidských     zdrojů

- certifikát EFCELT z Anglického 

   jazyka - kurz první pomoci

- absolvování přednášky Když si s

    ním nevím rady

- Kurz hygienického minima

- absolvování Kurzu pro

    poskytovatele služby péče o dítě     

    v dětské skupině od MPSV 


Zájmy

seberozvoj, cestování, turistika, 

   focení, cizí jazyky 


Co je jejím cílem

"Předat dětem co možná nejlepší základy pro další postup v životě, přece jenom jsou naše budoucnost."

Bc. Julie Juřicová

Teta pečující o Vaše děti na zkrácený úvazek, lektorka výtvarných aktivit a logopedie


Vzdělání

- osmileté všeobecné gymnázium

- bakalářský titul ze speciální                   pedagogiky (specializace logopedie,     surdopedie)

- studentka navazujícího                           magisterského oboru speciální             pedagogika - komunikační techniky

- vedoucí na dětských táborech

- Kurz hygienického minima

- absolvování Kurzu pro 

   poskytovatele služby péče o dítě v

   dětské skupině od     MPSV


Zájmy

kreativní tvoření, logopedie, 

   příroda, hudba 


Co je jejím cílem

"Děti jsou pro mě zdrojem radosti a inspirace. 

Těším se na společné tvoření s dětmi, protože spokojenost dětí a jejich smích je pro mě tou největší motivací." 

Kateřina Myšinská

Teta pečující o Vaše děti na zkrácený úvazek, studentka Učitelství


Vzdělání

- osmileté všeobecné gymnázium

- studentka Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

- 1 cyklus ZUŠ hry na housle

- Kurz hygienického minima

- Kurz chůva pro děti do zahájení

   povinné školní docházky

- Kurz první pomoci


Zájmy

- folklór, tanec, hudba, výtvarná

   činnost


Co je jejím cílem

"Mým cílem je podporovat děti v jejich rozvoji a připravit je na další etapy jejich života." 

Ing. Hana Šlampová

Teta pečující o Vaše děti na výpomoc, maminka chlapečka, který navštěvuje naši dětskou skupinu


Vzdělání

 - gymnázium Matyáše Lercha

- inženýrský titul ekonomické fakulty     Mendelovy univerzity

- Kurz chůva pro děti do zahájení           povinné školní docházky

- Kurz první pomoci

- Kurz hygienického minima 


Zájmy

- péče o rodinu, příroda, sport, knihy 


Co je jejím cílem

"Jelikož do dětské skupiny chodí také můj syn, snažím se o to, aby zde děti nacházely rodinné prostředí a cítily se tu dobře."Lucie Desová

Teta pečující o Vaše děti na výpomoc, maminka, která má s hlídáním dětí zkušenosti.


Vzdělání

- Střední odborná škola ochrany osob

   a majetku

- jazyková škola ILC Brno - anglický

   jazyk

- Kurz chůva pro děti do zahájení

   povinné školní docházky

- Kurz první pomoci

- Kurz hygienického minima


Zájmy

- sport, hudba, vaření, pečení, ruční

   práce, příroda


Co je jejím cílem

"Aby se u nás děti cítily jako doma, protože láska a rodina dělají život nádherným."