Náš tým

Bc. Tereza Křipská

Vedoucí pečující osoba, manažerka dětské skupiny, lektorka výtvarných a hudebních aktivit 


Vzdělání 

- osmileté všeobecné gymnázium

- střední pedagogická škola,

   bakalářský titul z předškolní 

   a mimoškolní pedagogiky

- Kurz angličtiny v jazykové škole           Amigas

- absolvován 1 cyklus na ZUŠ ve hře

   na klavír a ve výtvarné výchově se       zaměřením na keramiku

- Kurz respektovat a být respektován 

- Kurz jóga pro děti

- Kurz hygienického minima

- absolvování Kurzu pro

   poskytovatele služby péče o dítě v

   dětské skupině od     MPSV


Zájmy

- sport, hudba, vaření, výtvarná               činnosti, pobyt v přírodě, zvířata


Co je jejím cílem

 "Jelikož jsem stála u zrodu dětské skupiny od samého začátku, je pro mě

Šmoulka druhým domovem. Mým cílem je vytvořit tady takové prostředí, aby se tak u nás cítily i děti."


Sabina Holleyová

Teta pečující o Vaše děti na plný úvazek, lektorka pohybových a přírodovědných aktivit  


Vzdělání

- Kurz Chůva pro děti do zahájení 

   povinné školní docházky 

- Kurz první pomoci

- Kurz angličtiny s rodilým mluvčím

- Kurz Asistent pedagoga, asistent           pedagoga v mateřské škole a

   práce s dětmi s ADHD

- Kurz hygienického minima

- absolvování Kurzu pro

   poskytovatele služby péče o dítě v

   dětské skupině od MPSV


Zájmy

- sport, příroda, hudba


Co je jejím cílem

 "Mým cílem je dětem předat hravou formou co nejvíce informací a

dovedností a zajistit ve školce takové prostředí, aby se zde děti cítily dobře a chodily do Šmoulky s radostí."


Kateřina Myšinská

Teta pečující o Vaše děti na zkrácený úvazek, studentka Učitelství


Vzdělání

- osmileté všeobecné gymnázium

- studentka Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

- 1 cyklus ZUŠ hry na housle

- Kurz hygienického minima

- Kurz chůva pro děti do zahájení

   povinné školní docházky

- Kurz první pomoci


Zájmy

- folklór, tanec, hudba, výtvarná

   činnost


Co je jejím cílem

"Mým cílem je podporovat děti v jejich rozvoji a připravit je na další etapy jejich života." 

Lucie Desová

Teta pečující o Vaše děti na výpomoc, maminka, která má s hlídáním dětí zkušenosti.


Vzdělání

- Střední odborná škola ochrany osob a majetku

- jazyková škola ILC Brno - anglický jazyk

- Kurz chůva pro děti do zahájení

   povinné školní docházky

- Kurz první pomoci

- Kurz hygienického minima


Zájmy

- sport, hudba, vaření, pečení, ruční práce, příroda


Co je jejím cílem

"Aby se u nás děti cítily jako doma, protože láska a rodina dělají život nádherným."