V lednu 2022 jsem se stali členem Asociace provozovatelů dětských skupin. Cílem Asociace je zlepšovat podmínky a zvyšovat kvalitu dětských skupin, šířit osvětu v oblasti potřeby slaďování soukromého a pracovního života.

Více zde:


Šmoulka jako značka kvality

Dne 29.6.2021 získala naše dětská skupina Šmoulka ocenění značky kvality na základě Auditu značky kvality (AZK), v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí. 

Děkujeme našim tetám za skvěle odvedenou práci, dětem za to, že jsou úžasné a každý den nám vykouzlí úsměv na tváři a rodičům, že do nás vkládají svoji důvěru. :) 


Proč Šmoulku...

Hlavním cílem programu dětské skupiny Šmoulka je předávat dětem dovednosti, které jim nenásilnou, hravou formou pomáhají rozvíjet svou fantazii a tvořivost.

Ve Šmoulce se Vaše děti mohou těšit na bohatý a všestranně zaměřený program - písničky, básničky, výtvarná činnost, ZOO koutek, společnou práci na našem záhonku a také kroužky angličtiny, keramiky a tanečků.

O nás

Dětská skupina Šmoulka zajišťuje hlídání dětí ve věku od jednoho do pěti let. Hlavním cílem naší dětské skupiny je předávat dětem dovednosti, které jim hravou formou pomáhají rozvíjet svou fantazii, tvořivost, vnímání, poznávat různé materiály, svět kolem nás, nové kamarády a vést je k samostatnosti.

K dětem přistupujeme s respektem. Klademe důraz na individuální přístup ke každému dítěti a vytváření harmonického a laskavého prostředí.

V naší dětské skupině se děti seznámí s novými kamarády, báječnými tetami, tanečky, zpíváním, hraním na hudební nástroje, péčí o zvířátka v naší mini ZOO, malováním, vyráběním s netradičním materiálem a se spoustou dalších činností, které jsou důležité pro rozvoj dětí předškolního věku. 


Rozvoj dětí

U dětí rozvíjíme celou jeho osobnost, poskytujeme mu základ pro zdravé sebevědomí a sebejistotu. U dětí dbáme na rozvoj jazykových a komunikativních schopností a dovedností. Děti se učí nové básničky a písničky, doplněné pohybovými aktivitami, čímž pomáháme rozvíjet schopnosti hrubé i jemné motoriky, rozvíjíme pozornost a paměť. Dále se zaměřujeme na rozvoj poznávacích a volních vlastností, smyslového vnímání a vytváření pozitivního vztahu k přírodě a společnosti.

Učíme děti základním hygienickým činnostem (umývání rukou), základní sebeobsluze (zavazování tkaniček, stolování), starání se o své okolí (úklid hraček, péče o zvířátka v mini ZOO).

Abychom se o děti mohli dobře postarat, úzce spolupracujeme s rodiči. Velmi nám naši práci usnadníte, pokud nás budete informovat o všech změnách, které u dítěte (případně v rodině) nastanou či nastaly. Aby Vám mohlo Vaše dítě ukázat, v jakém prostředí tráví svůj čas, budeme během roku pořádat aktivity společně pro rodiče a děti (besídky, lampiónový průvod, pochod pohádkovým lesem).

Mimo klasický program školky, jsou pro děti otevřeny kroužky keramiky, angličtiny a tanečků. 


Oblasti

Během pobytu dostávají děti poznatky ze všech povinných interakčních oblastí:

1) Dítě a jeho tělo - oblast biologická

2) Dítě a jeho psychika - oblast psychologická

3) Dítě a ten druhý - oblast interpersonální

4) Dítě a společnost - oblast sociálně kulturní

5) Dítě a svět - oblast environmentální


Co nezapomenout s sebou

Při nástupu prosím dejte dětem do školky:

  • náhradní oblečení
  • pyžámko a plyšáčka na spinkání
  • bačkůrky
  • plínky a vlhčené kapesníčky
  • pláštěnku a gumáky

Provoz

Prostory naší skupiny splňují veškeré stavební, hygienické, provozní a bezpečnostní požadavky vyplývající ze zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, v platném znění, a vyhlášky č. 281/2014 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny, v platném znění.