Co dostanete na zub


Stravování se skládá ze dvou svačin a oběda:

Svačina:

Dopolední a odpolední essay writer svačiny zajišťují rodiče. Nedáváme sladkosti a cukrovinky.

Oběd:

Oběd bude zajištěn dovozem z firmy http://www.dietalinie.cz. Cena obědu je 54 Kč. Jídelníček je k náhlednutí v prostorách školky.

Pitný režim:

Je zajištěn po celou dobu pobytu.

Obědy objednáváme týden dopředu a jsou hrazeny za předchozí měsíc podle skutečného počtu.  Lze je odhlašovat, a to vždy předchozí rhetorical analysis essay example den do 10:00 hodin na tel. čísle 723 056 226. Pokud nestihnete oběd odhlásit, můžete si jej vyzvednout do vlastní krabičky v čase 13:00 – 14:00.


Pokračuj na:

Pro rodiče