Aktivity na každý den


Pondělí: Tanečky a zpívánky

Děti se formou tanečků a zpívánek učí pohybovým dovednostem při kterých rozvíjejí hrubou a jemnou motoriku, theessayclub.com https://writemyessayrapid.com/ pozornost a paměť.

Úterý: Výtvarná dílnička

Děti se naučí využívat základní vědomosti a dovednosti při práci s textiliemi, papírem, keramikou, přírodním i netradičním materiálem.

Středa: Angličtina pro děti

Děti budeme učit základním znalostem angličtiny formou her, říkanek a písniček.

Čtvrtek: Náš pohádkový měsíc

Každý čtvrtek nás čeká jedna cesta do pohádky, ve které se zaměříme především na dramatickou stránku dítěte (čtení pohádek, výroba loutek, hraní divadla).

Pátek: Přírodovědný koutek

Každý měsíc se zaměříme na jednu přírodninu se kterou budeme pracovat ve všech oblastech – výtvarná, pohybová, vědomostní, hudební.


Pokračuj na:

Stravování